Retornar para todos os membros

David Valenzuela

Fisioterapeuta
Master en Fisioterapia, valoración y readaptación en el deporte
Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico
Fisioterapeuta Club de Aerobic Valenciaimar y Selección Española
Fisioterapeuta en tratamientos en agua
Profesor asociado de Grado de Fisioterapia Cardenal – Herrera CEU
Profesor de punción seca en el síndrome del dolor miofascial

Cursos deste professor

CURSOS FISIOTERAPIA

Recebe as nossas novidades, descontos e vouchers antes de qualquer outra pessoa

Escreve o teu email e assina a nossa newsletter