Retornar para todos os membros

Rosario Ariza

Título de Fisioterapia, otorgado por la UCM (1987-1992).
Máster en Patología Neurológica por URJC (2007-2009).
Instructora Bobath Internacional, otorgado por IBITA en 2006.
Profesora en la UCM y URJC.

Cursos deste professor

Recebe as nossas novidades, descontos e vouchers antes de qualquer outra pessoa

Escreve o teu email e assina a nossa newsletter